Polityka Prywatności

Podstawa prawna:


Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).


Akceptacja polityki prywatności.

Dokonując zakupów w sklepie internetowym Skin Chemists Poland dostępnym na stronie

internetowej www.skinchemists.com.pl., zwanym w dalszej części „Sklepem”, Klient

akceptuje niniejsze zasady polityki prywatności. W razie braku akceptacji niniejszych zasad

polityki prywatności nie należy korzystać ze Sklepu.

 

Rola i cel polityki prywatności.

Polityka prywatności służy uzyskaniu przez Klientów sklepu informacji o faktycznych i

prawnych aspektach przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach korzystania

ze Sklepu.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze Sklepu jest firma Skin Chemists Poland Sp. z o.o. pod adresem ul. Poznańska 8 lok. 91, 30-012 Kraków; NIP 6772391699, REGON 3622313119, tel. +48 504476604 adres e – mail [email protected]

zwane w dalszej części łącznie „Administratorem”.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Klienci sklepu podają następujące dane osobowe wypełniając formularz rejestracji:
 • imię (imiona) i nazwisko (również nazwisko dwuczłonowe),
 • adres do doręczeń,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez
Klienta danych osobowych niezbędnych do korzystania ze Sklepu uniemożliwia
rejestrację Klienta i dokonywanie zakupów w Sklepie.

Klient podając dane osobowe wyraża w formularzu rejestracji zgodę na ich
przetwarzanie w celu dokonywania zakupów w Sklepie i realizacji zobowiązań Sklepu
związanych z dokonywanymi zakupami, a także akcjami promocyjnymi Sklepu 
(w szczególności w celu świadczenia usługi newsletter).

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą kurierzy (firmy kurierskie) lub
przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe, dostarczający Klientowi zakupione w
Sklepie Produkty oraz podmioty realizujące płatności w ramach elektronicznego
systemu płatności internetowych lub płatności kartą kredytową.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania.
Możliwość ta jest realizowana poprzez zalogowanie się na indywidulane konto
Klienta na stronie internetowej Sklepu przejście do zakładki "Moje Konto" a następnie
są one dostępne w zakładkach "Informacje o koncie" oraz "Książka adresowa".

 

Pliki Cookies (ciasteczka).

 1. Strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies są małymi
  plikami tekstowymi wysyłanymi do komputera lub innego urządzenia za pomocą
  którego Klient korzysta ze Sklepu (smartphone, tablet) i zapisywane w pamięci tego
  urządzenia.
 2. Pliki Cookies są wykorzystywane przez Administratora w szczególności w
  następujących celach:

 • identyfikacji Klientów, którzy są zalogowani w Sklepie i pokazywania, iż aktualnie są oni zalogowani,

 • zapamiętywania danych zawartych na formularzach rejestracji i formularzach zamówienia,

 • zapamiętywania produktów wybieranych w Sklepie i umieszczanych w tzw. koszykach,

 • zapamiętywania danych służących do logowania się Klienta na indywidualne konto,

 • prowadzenia anonimowych statystyk częstotliwości i sposobu korzystania ze Sklepu.

Obecnie większość dostępnych przeglądarek internetowych w sposób automatyczny –
domyślnie akceptuje wskazany zapis plików Cookies. W ramach wykorzystywanej
przez Klienta przeglądarki internetowej istnieje możliwość częściowego ograniczenia
lub wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies, przy czym może to utrudnić
lub uniemożliwić Klientowi korzystanie ze Sklepu.

 

Postanowienia końcowe.

 1. Sklep może zawierać pola przenoszące Klienta na inne strony internetowe.
  Administrator zaleca by po przejściu na inne strony internetowe Klienci zapoznali się
  ze stosowaną przez administratorów tych stron polityką prywatności.

 2. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania
  danych osobowych Klientów i zapewniające ochronę tych danych przed dostępem
  osób nieuprawnionych.

 3. Dostęp do indywidulanego konta Klienta jest możliwy jedynie po podaniu
  prawidłowego loginu i hasła.


Gwarancja

100% oryginalności
Obawiasz się, że towar nie dotrze?
Obawiasz się problemów ze zwrotem?
W tym sklepie chronimy Twoje zakupy!
Gwarancja oryginalności
Zapewniamy, że produkty w tym sklepie są w 100% oryginalne.
Gwarancja Jakości
Nasze produkty są sprawdzone przez Niezależnych ekspertów.
Jeżeli jednak uznasz, że produkt nie spełnia Twoich oczekiwań zwrócimy Ci pieniądze! Wystarczy, że odeślesz produkt w stanie nienaruszonym do 14 dni